Afgestemd

Door samen in 1 pand te werken kan de zorg beter op elkaar worden afgestemd, doordat onderling overleg laagdrempelig en doelmatig vorm wordt gegeven en samenwerking een gewoonte wordt.